Glazen Radiohuis 2023 - Den Haag

Rijswijkse raadsleden bezoeken Glazen Radiohuis

Wil van Nunen (PvdA), Irene Jansen-Dirkx (Wij. Rijswijk) en Maaike Harmsen (Christenunie) zitten in de Rijswijkse gemeenteraad. De drie vrouwen zitten in het Glazen Radiohuis om onder andere te vertellen over de VoorleesExpress. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Ook gaan ze dieper in op constatering van laaggeletterdheid bij jonge kinderen.

Bekijk hieronder het radio- en straatfragment terug:

Reactie plaatsen